top of page

ChatGPT: Verleidelijk maar gevaarlijk - Waarom studenten het moeten vermijden

De opkomst van geavanceerde AI-technologieën brengt enorme voordelen met zich mee, maar ook gevaren. Zo wordt het voor studenten steeds verleidelijker om tools, zoals ChatGPT, te gebruiken voor hun scripties, papers en essays. De geavanceerde chatbots kunnen studenten namelijk in een oogwenk helpen om menselijk-achtige teksten te generen. Een geschenk uit de hemel voor sommige studenten, maar het gebruik hiervan brengt een aantal gevaren met zich mee, met name het risico op plagiaat. In deze blogpost gaan we dan ook dieper in op de gevaren van het gebruik van ChatGPT als student en waarom het vermijden van deze tool in veel gevallen verstandiger is.


Wat is ChatGPT?

ChatGPT is een chatbot uitgebracht op 30 november 2022. Het is ontwikkeld door OpenAI en kan worden gebruikt voor onder andere het generen van tekst, het beantwoorden van vragen en dus ook het schrijven scripties, papers en essays.


Het risico op plagiaat

Teksten gegeneerd door ChatGPT zijn moeilijk te onderscheiden van teksten die door mensen zijn geschreven. Dit kan studenten in de verleiding brengen om ChatGPT te gebruiken als een hulpmiddel om hun essays en papers te schrijven, zonder volledig te begrijpen wat ze schrijven. Het gebruiken van de teksten van ChatGPT kan er allereerst voor zorgen dat de student de leerstof niet of onvoldoende begrijpt. Maar, nog belangrijker is dat dit kan leiden tot het kopiëren en plakken van bestaande bronnen, zonder deze voldoende aan te passen om plagiaat te voorkomen.


Oppervlakkig begrip van de leerstof

Het gebruik van ChatGPT kan dus leiden tot het niet of onvoldoende begrijpen van de leerstof. Door ChatGPT te gebruiken om scripties, essays en papers te schrijven, leert de student om op de AI-technologie te vertrouwen in plaats van het eigen denkvermogen. De student gebruikt dan niet meer zijn eigen vaardigheden om leerstof te analyseren en hier kritisch over te denken, wat uiteindelijk zorgt voor een oppervlakkig begrip van de leerstof.


Invloed op academische integriteit

Wanneer studenten hun scripties, papers en essays door ChatGPT laten schrijven, leidt dit tot gebrek aan academische integriteit. De student is namelijk niet in staat om de stof zelf te interpreteren en verwerken. Door opdrachten in te leveren die niet door henzelf zijn geschreven, bedriegen zij hun docenten, de hogeschool of universiteit en zelfs zichzelf.


Het gebruiken van ChatGPT om jouw scriptie, paper of essay te schrijven, is dus niet het geschenk uit de hemel dat je misschien had verwacht. Concentreer je daarom op het ontwikkelen van jouw schrijfvaardigheden en jouw begrip van de leerstof. Zo kan je jouw eigen stuk schrijven, dat jouw eigen inzichten en standpunten weerspiegelt.


Loop je vast met het schrijven van jouw scriptie of een andere tekst gerelateerd aan jouw studie? SchrijfSpa is er ook voor studenten. Zowel als schrijfcoach als scriptiebegeleider help ik jou door jouw studie, zodat jij meer tijd kan spenderen aan genieten van de leukere kanten van het studentenleven.

Comments


bottom of page